VETERINAARASSISTENDID- MIS IMELOOMAD NEED VEEL ON?

Loomaarsti assistendid on ennekõike hingestatult ja südamega oma tööd tegevad inimesed, kes armastavad loomi ning tahavad neid aidata. Hea assistent on asendamatu liige iga loomakliiniku meeskonnas. Sellest tööst koos tema lõbusamate ja dramaatilisemate vahejuhtumitega võiks kirjutada raamatu. See on üks väga mitmekülgne ja emotsionaalne amet. Püüan välja tuua mõned olulised aspektid sellest tööst, eesmärgiga, et lisaks arstidele ka assistente märgataks ja mõistetaks – kõik on tublid inimesed.

Loomaarsti assistendi igapäevased tegevused on patsientide toitmine, kaalumine, temperatuuri mõõtmine, ravimite manustamine vastavalt raviplaanile, vereproovide võtmine, röntgenülesvõtete tegemine, hooldusravi pakkumine enne ja pärast operatsiooni, operatsioonihaavade ettevalmistamine jpm. Need on siiski vaid osa assistentide igapäevastest tööülesannetest.

Head loomaarsti assistendid omavad loomulikku võimet lugeda looma käitumist – mõista meeleolu ja ennustada nende tegevust/käitumist. Assistentide ülesanne on tagada, et kõik osapooled jäävad loomaga tegelemise käigus terveks. Nende hulgas loomaomanikud, arstid, assistendid ise ja loomulikult ka läbivaatusel olevad loomad. Seega mida paremini nad suudavad looma “lugeda”, seda rohkem on nad ettevalmistatud selleks, et hoida kõiki kaitstuna. See ei ole üldse lihtne ning nõuab kogemusi ja harjutamist ning sageli ka teatud spetsiifilist osa – looma tunnetamist, kehalise liikumise ja näoilmete mõistmist.

Veterinaarassistendid peavad olema füüsiliselt vastupidavad. Tegemist on väga liikuva tööga ja tööpäeva pikkuseks on 10-12 tundi või rohkemgi. Eks see iseenesest on raske, aga ega sellega asi ei piirdu. Assistendid on kohustatud ette valmistama ja esitama patsienti veterinaararstile sellises asendis ja olukorras nagu arstil vaja on.

Läbivaatused, nagu ka operatsioonid, võivad olla keerulised ja ohtlikud. Isegi kui õige positsioon on saavutatud, tuleb järgmine ülesanne, milleks on “hoida patsienti paigal nii kaua kui vaja”, tihti on see aeg pikem, kui assistent füüsiliselt valmis on. Assistendil peab olema füüsilist jõudu hoida nii 50kg koera kui ka graatsiat ja painduvust 500g kassipoja jaoks. Kassi hoidmiseks läheb muide sageli rohkem abikäsi vaja kui suurele koerale.

Lisaks patsientidele, peavad assistendid tegelema ka nende omanikega ehk pereliikmetega. Vajadusel rahustama või abistama inimesi, tunnetama õiget lähenemist, andma nõu oma teadmiste ja vastutuse piires. Nad peavad näitama emotsionaalset tugevust, stabiilsust ja küpsust juhtudel, kui patsiendiks on kuritarvitatud ohver või eutaneerimisel loomake, kelle halb elukvaliteet on pöördumatu. Assistendid ja administraatorid on sageli oluliseks vahelüliks pereliikmete ja loomaarsti vahel, esimeseks kokkupuutepunktiks loomade ja nende omanikega. Selleks on vaja suurt südant ja tugevat närvi.

Tunnustame ja väärtustame neid, kes lisaks loomaarstidele annavad väga olulise panuse lemmikutega tegelemisel.

AITÄH IMELISTELE ASSISTENTIDELE Loomade Kiirabikliiniku ja Timmu Loomakliiniku meeskonnas!